Oferta

Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
 
Wykonujemy:
 
Pomiary sytuacyjno - wysokościowe:
- opracowanie map do celów projektowych
- pomiary powykonawcze
- pomiary uzupełniające
- cyfrowe opracowania kartograficzne
- pomiary objętości mas ziemi
- pomiary powierzchni użytkowych

Pomiary realizacyjne:
- obsługa geodezyjna budownictwa ogólnego i przemysłowego
- tyczenia budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu i innych
- inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego terenu
- inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych

Pomiary związane z ewidencją gruntów:
- podziały nieruchomości
- wznowienia znaków granicznych i stabilizacja punktów granicznych
- sprządzanie dokumentacji do celów prawnych
Copyright ©2017 GEO-CAD, All Rights Reserved.